maskine

Næstformandskabet for Maskinområdet 2022-2026 - Civilingeniørkorpset

En oversigt over hvilke fagområder, der hører under maskinretningen, kan findes her.

Koordinerende næstformand: 
Uffe Stæhr
Tlf. 51 62 65 29
E-mail:uffe@kaa-staehr.dk

Uddannelsesinstitution Næstformand
Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet (SDU)


Alexandru Vasile Cirdei 
The LEGO Group
Aastvej 1
7330 Brande
Tlf. 23 90 96 39
E-mail: alexandru.cirdei@gmail.com
Danmarks Tekniske Universitet (DTU)
Aarhus Universitet (AU) 


Kim Sørensen
AAU, Energi
Pontoppidanstræde 111, 1 132
9220Aalborg Ø
Tlf. 29 26 86 75
E-mail: Kim.korsvej@gmail.com

Aalborg Universitet (AAU) 


Uffe Stæhr
Grundfos Holding A/S
Martin Bachs Vej 3
8850 Bjerringbro
Tlf. 51 62 65 29
E-mail: uffe@kaa-staehr.dk