Forside

Eksamen

CensorNet - Hjemmeside for Diplomingeniørcensorkorpset og Civilingeniørcensorkorpset

Diplomingeniøruddannelsernes Censorkorps omfatter diplomingeniøruddannelser (BEng) og diplomuddannelser inden for fagområdet it og teknik.

Civilingeniøruddannelsernes Censorkorps omfatter bacheloruddannelser (BSc), kandidatuddannelser (MSc) (civilingeniøruddannelser) og masteruddannelser inden for fagområdet.

Vigtig information

Ingeniøruddannelsernes to censorkorps

Ingeniøruddannelserne er opdelt i to landsdækkendes censorkorps:

  • Diplomingeniøruddannelsernes Censorkorps (omfatter også diplomuddannelser inden for fagområdet it og teknik)
  • Civilingeniøruddannelsernes Censorkorps (omfatter også masteruddannelser inden for fagområdet)

De to censorkorps er reguleret i forskellige eksamensbekendtgørelser, og de to bekendtgørelser har forskellige krav til censors kvalifikationer jf. § 57 i eksamensbekendtgørelsen for universitetsuddannelser og § 27 i eksamensbekendtgørelsen for diplomingeniøruddannelser og deltidsdiplomuddannelser. Den største forskel mellem de to bekendtgørelser er, at en censor skal have en forskningsbaseret uddannelse på kandidatniveau for at kunne være censor på bachelor-, kandidat- og masteruddannelser. Har censor en uddannelse på kandidatniveau eller højere kan han/hun være censor i begge korps. Har censor en uddannelse på bachelorniveau kan han/hun være censor i Diplomingeniøruddannelsernes censorkorps.

Bekendtgørelserne kan ses i højre-menuen under 'Bekendtgørelser'.

Beskikkelsesperiode 2022-2026

Den igangværende 4-årige beskikkelsesperiode løber fra 1. april 2022 til 31. marts 2026. Begge censorkorps har fået en masse nye censorer beskikket, ligesom der også er løbende genbeskikkelser. Civilingeniørkorpset har nu ca. 2.750 beskikkede censorer fordelt på seks faglige retninger, og Diplomingeniørkorpset har ca. 1.500 beskikkede censorer fordelt på seks faglige retninger. 

Det er fortsat muligt for uddannelsesinstitutionerne at invitere censorkandidater til beskikkelse. Det er dog vigtigt, at uddannelsesinstitutionen forinden på CensorNet undersøger, om der allerede er beskikkede censorer i databasen, der kan anvendes. Hvis institutionen ikke mener, at det et tilfældet, skal man angive en begrundelse for, hvorfor man ønsker, at netop denne censorkandidat skal beskikkes som censor i korpset. Hvis en censorkandidat bliver godkendt af censornæstformanden, skal Uddannelses- og Forskningsstyrelsen herefter beskikke kandidaten. Censorsekretariaterne sender anmodning om beskikkelse af censorer til styrelsen ca. 3-4 gange årligt. Næste anmodning om beskikkelse af censorer til styrelsen sendes i efteråret 2023.

Uddannelsesinstitutionen kan opleve at få afvist en censorkandidat med den begrundelse, at censornæstformanden vurderer, at der allerede er kvalificerede beskikkede censorer i databasen. Næstformanden kan altid kontaktes for hjælp og vejledning til at finde en egnet censor i databasen. Du kan her finde information om, hvilken næstformand du skal kontakte i enten Diplomingeniørkorpset eller Civilingeniørkorpset

Under menuen 'Hjælp' kan der findes vejledning i, hvordan man inviterer en censor, ligesom censorkandidaten kan finde en vejledning i, hvad man gør, hvis man modtager en censorinvitation. 

Systemunderstøttelse af censorkorpsene

Der er til orientering nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse af censorformænd og repræsentanter fra universiteterne, som er ved at undersøge mulighederne i forhold til den fremadrettede it-understøttelse af de to censorkorps, herunder så de to censorkorps kan blive helt adskilt systemmæssigt i to korps. Forventningen er pt., at der kommer et nyt it-system, som erstatter CensorNet. Der vil blive informeret bredt ud om dette, når uddannelsesinstitutionerne har truffet en beslutning efter dialog med arbejdsgruppen.

Aktuelt

Vigtig og nyttig information

Årsrapport for Diplomingeniørcensorkorpset 2022-2023
Læs den her.

Årsrapport for Civilingeniørcensorkorpset
2022-2023 
Læs den her.

Ændring af eksamensbekendtgørelsen vedr. online-eksamener mv
Se følgebrev og regelændring.


Styrelsens censorkursus.
Læs mere her.

Evaluering af 7-trinsskalaen
Læs mere her

Censorvederlag mv.
Cirkurlære om censorvederlag kan findes her.
Lønoversigt pr. 1. april 2023 kan findes her (se side 44)Censors kvalifikationer og habilitet
Læs her.

Nyttig information fra censorformandskabet
Læs her

Ankenævn 
Anmodning om honorering for ankenævnsarbejde sendes til ankenævnsinstitutionen, jf. styrelsens retningslinjer for timeforbrug og betaling

 

Vigtig information til censorer, der ikke er statsborgere i et EU/EØS-land, og som har en midlertidig, stedfæstet opholds- og arbejdstilladelse. Censor skal i disse tilfælde have en arbejdstilladelse til bibeskæftigelse til hver enkelt censoropgave. 

Læs Censorudvalgets rapport "Et fremtidssikret censorsystemher.

Læs Censorformandskabernes høringssvar til Censorudvalgets rapport her.

https://www.info.censornet.dk/
18 JULI 2024