Eksamen

Administration

CensorNet.dk indeholder informationer om og for Diplomingeniørcensorkorpset og Civilingeniørcensorkorpset. Uddannelsesinstitutioner kan søge efter beskikkede censorer i censordatabasen og registrere anvendelsen af censorer til konkrete censuropgaver. Uddannelsesinstitutioner kan også invitere censorkandidater til beskikkelse i korpsene, hvis man ikke kan finde egnede censorer i databasen. Censorer inddaterer informationer om dem selv og kan vedligeholde deres kontaktinformationer, ligesom de skal udfylde det obligatoriske tilbagemeldingsskema efter hver enkelt eksamen.

Uddannelsesinstitutioner logger på med brugernavn og adgangskode, censorer logger på via deres MitID. Udlændinge uden dansk cpr.nr. logger dog ind ved brug af deres brugernavn og selvvalgte adgangskode. 

Begge censorkorps er af administrative grunde opdelt i seks faglige retninger:

  • Diplomkorpset: Bygning, Eksport, Elektronik, IT & Energi (Elektro), Matematik, Fysik & Samfundsfag (grundfag), Kemi og Maskin. Oversigt over de seks faglige retninger, og hvem der er er censorformand for korpset kan ses her.

  • Civilkorpset: Bygning, Design & Arkitektur, Elektronik, IT & Energi (Elektro), Matematik, Fysik & Samfundsfag (grundfag), Kemi og Maskin. Oversigt over de seks faglige retninger, og hvem der er er censorformand for korpset kan ses her. 

Under hver retning findes en liste over, hvilke fagområder der hører under retningen. En samlet oversigt for alle retninger kan findes her.

For hver faglige retning er der valgt en eller flere næstformænd, som hver har ansvar for en eller flere institutioner, dvs. vedkommende er kontaktperson for disse institutioner. Hvis der er mere end én næstformand, er en af næstformændene blevet udpeget til at være koordinerende næstformand for retningen. Dette indebærer bl.a. at deltage i de to årlige fælles censorformandskabsmøder sammen med de øvrige koordinerende næstformand for de øvrige retninger i korpset, hvoraf én er formand for korpset.

En beskikket censor må benyttes af alle uddannelsesinstitutioner uanset hvilken institution, der har inviteret pågældende til at blive beskikket som censor og uanset hvilken faglig retning, pågældende er beskikket under, når blot censoren har de tilstrækkelige faglige kvalifikationer, jf. eksamensbekendtgørelsen og ovenfor, og ikke er inhabil, jf. de generelle retningslinjer for krav til habilitet for censorer.

Oversigt over Diplomingeniørcensorkorpsets organisering
Oversigt over Civilingeniørcensorkorpsets organisering

https://www.info.censornet.dk/administration
15 JUNI 2024