Eksamen

Administration

CensorNet.dk indeholder informationer for og om censorkorpset. Uddannelsesinstitutioner har adgang til at invitere nye censorer ind i censorkorpset, søge efter beskikkede censorer i censordatabasen og registrere anvendelsen af censorer. Censorer inddaterer informationer om dem selv og kan vedligeholde deres kontaktinformationer, ligesom de skal udfylde det obligatoriske tilbagemeldingsskema efter hver enkelt eksamen. Uddannelsesinstitutioner logger på med brugernavn og adgangskode, censorer logger på via deres NemID. 

Censorkorpset er af administrative grunde opdelt i syv faglige retninger: Bygning, Design & Arkitektur, Eksport, Elektronik, IT & Energi (Elektro), Matematik, Fysik & Samfundsfag (grundfag), Kemi og Maskin. Oversigt over de syv retninger og formand- og næstformænd for retningerne kan ses her. Under hver retning findes en liste over, hvilke fagområder der hører under retningen. En samlet oversigt for alle retninger kan findes her.

En censor må benyttes af alle ingeniøruddannelsesinstitutioner uanset hvilken institution, der har inviteret pågældende til at blive beskikket som censor og uanset hvilken retning, pågældende er beskikket under, når blot censoren har de tilstrækkelige faglige kvalifikationer, jf. eksamensbekendtgørelsen og ovenfor, og ikke er inhabil, jf. de generelle retningslinjer for krav til habilitet for censorer.

Oversigt over censorkorpsets organisation.
Oversigt over censorsekretariaterne.