Næstformandskabet for Kemiområdet 2022-2026 - Civilingeniørkorpset

En oversigt over hvilke fagområder, der hører under kemiretningen, kan findes her.

Koordinerende næstformand: 
Kathrine Bisgaard Christensen
Chr. Hansen A/S
Juelsmindevej 5
4400 Kalundborg

E-mail: kathrinebisgaard@hotmail.com
Tlf: 42 17 80 83

 
Uddannelsesinstitution Næstformand

Aalborg Universitet (AAU)
Aarhus Universitet (AU)

 

Linda Kaare Nørskov
Topsoe
Haldor Topsøes Allé 1
2800 Kgs. Lyngby
E-mail: linda.k.noerskov@gmail.com
Tlf.: 22 57 55 22

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)
Syddansk Universitet, Det tekniske Fakultet (SDU)

Morten Lykkegaard Christensen
AAU
Institut for Kemi og Bioteknologi -
Sektion for Kemi
Frederik Bajers Vej 7H
9000 Aalborg
E-mail: mlc@bio.aau.dk
Tlf.: 99 40 84 64

https://www.info.censornet.dk/kontakt/kontakt-civilkorps/kemi
15 JUNI 2024