Kontaktinformation for Civilingeniørkorpset

Censorformandskabets sammensætning og deres kontaktoplysninger kan ses nedenfor under hver faglige retning i Civilingeniørkorpset. 

Formand for censorkorpset er Uffe Stæhr.
Uffe Stæhr er også 
koordinerende næstformand for Maskin-retningen, hvor hans kontaktinformation kan findes. 

 • Bygning
 • Design & Arkitektur
 • Elektronik, IT & energi (Elektro)
 • Matematik, Fysik & Samfundsfag (Grundfag)
 • Kemi
 • Maskin
 • Censorsekretariaterne
  Sekretariatsfunktionen er fordelt efter fagretning på henholdsvis Aalborg Universitet (AAU) og Danmarks Tekniske Universitet (DTU). Administrationen af CensorNet hører under censorsekretariatet på DTU.

  Elektro
  Maskin
  Design &
  Arkitektur
  Christina Buhl
  E-mail:
  ing-censor@adm.aau.dk
  Tlf.: 99 40 75 45
  AAU
  Studieservice
  Fibigerstræde 10
  9220 Aalborg Ø
  Grundfag
  Kemi
  Bygning

  Anne Stroyer Pallesen
  E-mail:
  censornet@adm.dtu.dk
  Tlf.: 45 25 12 58
  DTU
  Afd. for Uddannelse og Studerende
  Anker Engelundsvej 1, Bygn. 101A
  2800 Kgs. Lyngby