Kontaktinformation for Civilingeniørkorpset

Censorformandskabets sammensætning og deres kontaktoplysninger kan ses nedenfor under hver faglige retning i Civilingeniørkorpset. 

Formand for censorkorpset er Uffe Stæhr.
Uffe Stæhr er også 
koordinerende næstformand for Maskin-retningen, hvor hans kontaktinformation kan findes. 

 • Bygning
 • Design & Arkitektur
 • Elektronik, IT & energi (Elektro)
 • Matematik, Fysik & Samfundsfag (Grundfag)
 • Kemi
 • Maskin
 • Censorsekretariatet
  Censorsekretariatsfunktionen og administrationen af CensorNet er placeret i Censorsekretariatet, som ligger på DTU.

  Bygning
  Design &
  Arkitektur

  Elektro
  Grundfag
  Kemi

  Maskin
  Farrah Chehaiber og Anne Stroyer Pallesen
  E-mail:
  censornet@adm.dtu.dk
  Tlf.: 45 25 12 58
  DTU
  Afd. for Uddannelse og Studerende
  Anker Engelundsvej 1, Bygn. 101A
  2800 Kgs. Lyngby

   

  https://www.info.censornet.dk/kontakt/kontakt-civilkorps
  18 JULI 2024