Byggeri

Næstformænd for Bygningsretningen 2022-2026 - Civilingeniørkorpset

En oversigt over hvilke fagområder, der hører under bygningsretningen, kan findes her.

Koordinerende næstformand:
Kristen Nørgaard
Tlf. 20 97 63 23
E-mail: jkn@cowi.com


Uddannelsesinstitution Næstformand
Aalborg Universitet (AAU)

Jan Karlshøj
DTU, Institut for Byggeri og Mekanisk Teknologi
Koppels Allé, Bygning 404
2800 Kgs. Lyngby
Tlf. 24 63 77 21 / 40 20 46 08
E-mail: jak@byg.dtu.dk 

Aarhus Universitet
Syddansk Universitet, Det tekniske Fakultet (SDU)

Lars Thomsen Nielsen
Aarhus Kommune
Teknik og Miljø, Ejendomme
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Tlf.: 42 52 72 15
E-mail: larstn@gmail.com
Danmark Tekniske Universitet (DTU)


Kristen Nørgaard
COWI Lyngby
Parallelvej 2
2800 Kgs. Lyngby
Tlf. 20 97 63 23
E-mail:jkn@cowi.com

 

 

https://www.info.censornet.dk/kontakt/kontakt-civilkorps/bygning
25 MAJ 2024