strøm

Næstformandskabet for Elektronik, IT og Energi-området 2022-2026 - Civilingeniørkorpset

En oversigt over hvilke fagområder, der hører under Elektronik, IT & Energiretningen, kan findes her.

Koordinerende næstformand: 
Christian Fischer Pedersen
Tlf. 41 89 33 18
E-mail: cfp@ece.au.dk 

Uddannelsesinstitution Næstformand

Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet (SDU)

Lars Dittmann
DTU Elektro
Ørsteds Plads, Bygning 343
2800 Kgs. Lyngby
Tlf. 45 25 38 51 / 40 31 05 06
E-mail: ld@com.dtu.dk
Aarhus Universitet (AU)

Claus Leth Bak
AAU Energi
Det Ingeniør- og naturvidenskabelige fakultet
Niels Jernes Vej 10
9220 Aalborg Øst
Tlf. 30 31 09 44
E-mail: clb@et.aau.dk
Aalborg Universitet (AAU)
Danmark Tekniske Universitet (DTU)

Christian Fischer Pedersen
Aarhus Universitet, 
Inst. for Elektro- og Computerteknologi
Finlandsgade 22
8200 Aarhus N
Tlf. 41 89 33 18
E-mail: cfp@ece.au.dk

 

 

https://www.info.censornet.dk/kontakt/kontakt-civilkorps/elektronik-it-og-energi-elektro-
15 JUNI 2024