strøm

Næstformandskabet for Elektronik, IT og Energi-området 2022-2026 - Civilingeniørkorpset

En oversigt over hvilke fagområder, der hører under Elektronik, IT & Energiretningen, kan findes her.

Koordinerende næstformand: 
Christian Fischer Pedersen
Tlf. 41 89 33 18
E-mail:cfp@eng.au.dk

Fordelingen af institutioner nedenfor er ikke fastlagt endnu

Uddannelsesinstitution Næstformand

Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet (SDU)

Lars Dittmann
DTU Elektro
Ørsteds Plads, Bygning 343
2800 Kgs. Lyngby
Tlf. 45 25 38 51 / 40 31 05 06
E-mail: ld@com.dtu.dk
Aarhus Universitet (AU)

Claus Leth Bak
AAU Energi
Det Ingeniør- og naturvidenskabelige fakultet
Niels Jernes Vej 10
9220 Aalborg Øst
Tlf. 30 31 09 44
E-mail: clb@et.aau.dk
Aalborg Universitet (AAU)
Danmark Tekniske Universitet (DTU)
Christian Fischer Pedersen
Aarhus Universitet, Afd. for Elektro- og Computerteknologi
Institut for Ingeniørvidenskab
Åbogade 34
8200 Aarhus N
Tlf. 41 89 33 18
E-mail:cfp@eng.au.dk

 

 

https://www.info.censornet.dk/kontakt/kontakt-civilkorps/elektronik-it-og-energi-elektro-
11 AUGUST 2022