maskine

Næstformandskabet for Maskinområdet 2022-2026 - Diplomingeniørkorpset

En oversigt over hvilke fagområder, der hører under maskinretningen, kan findes her.

Koordinerende næstformand:
Michael Vaag
Tlf. 29 21 37 49
E-mail:michael.vaag@live.dk 

Uddannelsesinstitution Næstformand
Aalborg Universitet (AAU) 
Aarhus Universitet (AU) 

Michael Vaag
Egen virksomhed - Management konsulent
Esther Aggebos Gade 44, 4.tv.
8000 Aarhus C
Tlf. 29 21 37 49
E-mail: michael.vaag@live.dk
Danmarks Tekniske Universitet (DTU)
VIA University College (VIAUC)
Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet (SDU)
Professionshøjskolen Absalon

Bruno Wigandt
Anderson & Wigandt
Vassingerødvej 91 C
3540 Lynge

Tlf. 44 98 47 16 / 30 43 47 16
E-mail: bruno@wigandt.dk