strøm

Næstformandskabet for Elektronik, IT og Energi-området 2022-2026 - Diplomingeniørkorpset

En oversigt over hvilke fagområder, der hører under Elektronik, IT & Energiretningen, kan findes her.

Koordinerende næstformand: 
Henrik Nielsen 
E-mail: henrik.nielsen@live.com
Tlf. 60 70 02 01

Uddannelsesinstitution Næstformand/kontaktperson

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)
Aarhus Universitet (AU)
Erhvervsakademi Aarhus
(diplomuddannelserne i It-sikkerhed, Softwareudvikling og Webudvikling)  
Københavns Erhvervsakademi (diplomuddannelsen i It-sikkerhed)   
Erhvervsakademi Dania (diplomuddannelsen i Softwareudvikling)      
Copenhagen Business Academy (diplomuddannelserne i Softwareudvikling og Webudvikling)
UC Syd (diplomuddannelsen i Projektledelse)
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole (diplomuddannelserne i Softwareudvikling, Webudvikling og IT-sikkerhed)    
University College Nordjylland (diplomuddannelserne i Softwareudvikling og Webudvikling)
Smart Academy - Esbjerg (diplomuddannelsen i softwareudvikling)

Henrik Nielsen
Frederikssund Kommune
Torvet 2
3600 Frederikssund
Tlf. 60 70 02 01
E-mail:henrik.nielsen@live.com
VIA University College (VIAUC)
Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet (SDU)
Aalborg Universitet (AAU)
Jens Bennedsen
AU, Institut for Elektro- og computerteknologi
Finlandsgade 22, bygning 5341, 23
8200 Aarhus N
Tlf. 41 89 30 90
E-mail: jbb@ece.au.dk
https://www.info.censornet.dk/kontakt/kontakt-diplomkorps/elektronik-it-og-energi-elektro-
15 JUNI 2024