Kontaktinformation for Diplomingeniørkorpset

Censorformandskabets sammensætning og deres kontaktoplysninger kan ses nedenfor under hver faglige retning i Diplomingeniørkorpset.

Formand for censorkorpset er Henrik Nielsen.
Henrik Nielsen er også 
koordinerende næstformand for Elektronik, IT og Energi-retningen, hvor hans kontaktinformation kan findes. 

 • Bygning
 • Eksport
 • Elektronik, IT & energi (Elektro)
 • Matematik, Fysik & Samfundsfag (Grundfag)
 • Kemi
 • Maskin
 • Censorsekretariatet
  Censorsekretariatsfunktionen og administrationen af CensorNet er placeret i Censorsekretariatet, som ligger på DTU.

  Bygning
  Eksport
  Elektro
  Grundfag
  Kemi
  Maskin

  Farrah Chehaiber og Anne Stroyer Pallesen
  E-mail:
  censornet@adm.dtu.dk
  Tlf.: 45 25 12 58
  DTU
  Afd. for Uddannelse og Studerende
  Anker Engelundsvej 1, Bygn. 101A
  2800 Kgs. Lyngby

   

  https://www.info.censornet.dk/da/kontakt/kontakt-diplomkorps
  15 JUNI 2024