https://www.info.censornet.dk/administration/love-og-bekendtgoerelse
17 APRIL 2021