Hjælp til underviser

Login på CensorNet
Hvis du er ansat på DTU, skal du bruge din adgangskode til DTU Inside for at logge dig på.
Hvis du er ansat på en anden uddannelsesinstitution, kan du få oplyst adgangskoden fra den censoransvarlige på institutionen eller ved at kontakte censorsekretariatet.

Invitation af censorkandidat
Hvordan kan nye personer inviteres ind i censorkorpset? Læs her.

Registrering af censorer til konkrete eksamener
Hvordan registreres censorer til konkrete eksamener (anvendelsesregistrering)?
Læs her, hvis du er ansat på DTU.
Læs her, hvis du er ansat på en anden uddannelsesinstitution.

 

 

https://www.info.censornet.dk/hjaelp-help/hjaelp-til-underviser
1 MARTS 2021