Hjælp til underviser

Login på CensorNet
Hvis du er ansat på DTU, skal du bruge din adgangskode til DTU Inside for at logge dig på.
Hvis du er ansat på en anden uddannelsesinstitution, kan du få oplyst adgangskoden fra den censoransvarlige på institutionen eller ved at kontakte censorsekretariatet. Se under 'Kontakt'.

Invitation af censorkandidat/beskikkelse af nye censorer
Hvordan kan nye personer inviteres ind i censorkorpset? Læs her.

Registrering af censorer til konkrete censoropgaver/eksamener
Hvordan registreres censorer til konkrete censoropgaver (anvendelsesregistrering)?
Læs her, hvis du er ansat på DTU.
Læs her, hvis du er ansat på en anden uddannelsesinstitution.

 

 

https://www.info.censornet.dk/hjaelp-help/hjaelp-til-underviser
15 JUNI 2024