Hjælp til censor

 

Hvordan bliver man beskikket censor i Diplomingeniør- eller Civilingeniørkorpset 

For at blive censor i Diplomingeniør- eller Civilingeniørkorpset skal man have kontakt til en uddannelsesinstitution og en underviser dér, der kunne tænke sig at bruge en som censor. Pågældende underviser skal herefter invitere én som censorkandidat. Dette gøres via CensorNet.dk.

Det er vigtigt at understrege, at man som beskikket censor kan anvendes af alle ingeniøruddannelsesinstitutioner. Det er således ikke kun den uddannelsesinstitution, som har inviteret én, der kan bruge én som censor. Censorer må dog ikke være ansat eller inden for de seneste 2 år have været ansat ved det universitet eller anden uddannelsesinstitution, hvor de skal virke som censorer. 

Invitation til at blive censor

Hvis du har modtaget en invitation til at blive beskikket censor i et af censorkorpsene, kan du finde hjælp i denne vejledning.

Login på CensorNet 

Login på CensorNet sker ved brug af dit MitID-log-in.

Man kommer ind på hjemmesiden for 'Det Offentlige Log-in Fællesskab - NEMLOG-IN'. Når man har tastet sit bruger-id og sin adgangskode til MitID, bliver man sendt videre til en WAYF-side. WAYF (Where Are You From) er et fælles universitært system, som universiteterne forventes at bruge fx i forbindelse med implementering af MitID. Grunden til, at der står, at man logger på DTU's NemLog-in-tjenste er, at det er DTU, der 'hoster' CensorNet, og formålet er at give adgang til CensorNet.

Det er uden risiko at give accept til, at ens CPR.nr. sendes videre. Man har allerede tastet sit cpr.nr. i CensorNet, da man i sin tid accepterede invitationen til at blive censor. CPR.nr. sendes blot ind i et system i krypteret form og taler med et andet system (CensorNet). CPR.nr. er altså ikke i menneskehænder.

Når man har trykket ”Ja, jeg accepterer, gem samtykke”, får man adgang til CensorNet.

Tilbagemeldingsskema efter endt censoropgave

Ifølge eksamensbekendtgørelserne skal censor efter eksamensafholdelsen afgive en beretning om eksamensforløbet til uddannelsesinstitutionen og censorformandskabet. Dette gøres via et såkaldt tilbagemeldingsskema, som findes på CensorNet. Skemaet ligger på den side, du logger ind på som censor. Tilbagemeldingsskemaet genereres automatisk i CensorNet, når uddannelsesinstitutionen har registeret censoranvendelsen på den konkrete eksamensaktivitet. Dette gøres via CensorNet. 

Er du ikke beskikket censor i censorkorpset, men kun ad hoc beskikket af censorformandskabet til en enkeltstående eksamen, vil der ikke blive genereret et tilbagemeldingsskema på CensorNet, da du ikke bliver registreret i censordatabasen på CensorNet. Du kan i disse tilfælde printe dette tilbagemeldingsskema, udfylde det og sende det til det relevante censorformandskab. Se kontaktinformationer på CensorNet her. 

Det er endvidere vigtigt for censor at udfylde et tilbagemeldingsskema, da censorformandskaberne i forbindelse med en ny 4-årig beskikkelsesperiode bruger disse skemaer til at tjekke, om censor har været anvendt som censor i den forgange beskikkelsesperiode.

Ligger der ikke et tilbagemeldingsskema på CensorNet, skal censor gøre den uddannelsesinstitution, der har afholdt eksamen, opmærksom herpå. Institutionen vil herefter kunne foretage en efterregistrering af censor, hvorefter skemaet vil fremkomme på censors side på CensorNet. Dette er dog ikke muligt på DTU, når der først er indberettet karakterer.

https://www.info.censornet.dk/hjaelp-help/hjaelp-til-censor
18 JULI 2024