Hjælp til censor

 

For at blive censor i korpset skal man have kontakt til en uddannelsesinstitution og en underviser dér, der kunne tænke sig at bruge en som censor. Pågældende underviser skal herefter invitere én som censorkandidat. Dette gøres via CensorNet.

Det er vigtigt at pointere, at man som beskikket censor kan anvendes af alle ingeniøruddannelsesinstitutioner. Det er således ikke kun den uddannelsesinstitution, som har inviteret én, der kan bruge én som censor. Censorer må dog ikke være ansat eller inden for de seneste 2 år have været ansat ved det universitet eller anden uddannelsesinstitution, hvor de skal virke som censorer. 

Invitation til at blive censor i censorkorpset
Hvad gør jeg, hvis jeg har modtaget en invitation til at blive censor i korpset? Læs her.

Login på CensorNet 
Login på CensorNet sker ved brug af NemID-log-in.

Man kommer ind på hjemmesiden for 'Det Offentlige Log-in Fællesskab - NEMLOG-IN'. Når man har tastet sit bruger-id og sin adgangskode til NemID, bliver man sendt videre til en WAYF-side. WAYF (Where Are You From) er et fælles universitært system, som universiteterne forventes at bruge fx i forbindelse med implementering af NemID. Grunden til, at der står, at man logger på DTU's NemLog-in-tjenste er, at det er DTU, der 'hoster' CensorNet, og formålet er at give adgang til CensorNet.

Det er uden risiko at give accept til, at ens CPR.nr. sendes videre. Man har allerede tastet sit cpr.nr. i CensorNet, da man i sin tid accepterede invitationen til at blive censor. CPR.nr. sendes blot ind i et system i krypteret form og taler med et andet system (CensorNet). CPR.nr. er altså ikke i menneskehænder.

Når man har trykket ”Ja, jeg accepterer, gem samtykke”, får man adgang til CensorNet.

Tilbagemeldingsskema
Ifølge eksamensbekendtgørelserne skal censor efter eksamensafholdelsen afgive en beretning om eksamensforløbet til uddannelsesinstitutionen og censorformandskabet. Dette gøres via et såkaldt tilbagemeldingsskema på CensorNet. Skemaet ligger på censors side, når pågældende er logget ind på systemet.

Det er endvidere vigtigt for censor at udfylde et tilbagemeldingsskema, da censorformandskabet i forbindelse med en ny 4-årig beskikkelsesperiode bruger disse skemaer til at tjekke, om censor har været anvendt som censor i den forgange beskikkelsesperiode.

Ligger der ikke et tilbagemeldingsskema på CensorNet, skal censor gøre den uddannelsesinstitution, der har afholdt eksamenen, opmærksom herpå. Institutionen vil herefter kunne foretage en efterregistrering af censor, hvorefter skemaet vil fremkomme på censors side på CensorNet. Dette er dog som oftest ikke muligt på DTU, hvor censor ikke kan efterregistreres, når først eksamenen har fundet sted, og der er indberettet en karakter.