Home

Eksamen

CensorNet - Censorkorps for ingeniøruddannelserne og de tekniske diplomuddannelser

Censorkorpset omfatter bacheloruddannelser (BSc) og kandidatuddannelser (MSc) (civilingeniøruddannelser), diplomingeniøruddannelser (B Eng), masteruddannelser inden for fagområdet samt diplomuddannelser inden for fagområdet IT og teknik.

Styrelsen for Forskning og Uddannelse har besluttet, at Ingeniøruddannelsernes Landsdækkendes Censorkorps skal opdeles i to censorkorps. Som følge heraf vil censorkorpset fremover være opdelt i følgende to censorkorps:

  • Diplomingeniøruddannelsernes Censorkorps (omfatter også diplomuddannelser inden for fagområdet it og teknik)
  • Civilingeniøruddannelsernes Censorkorps (omfatter også masteruddannelser inden for fagområdet)

Som følge af opsplitning af censorkorpset i to, har alle beskikkede censorer modtaget nye beskikkelsesbreve for resten af den indeværende 4-årige beskikkelsesperiode, der udløber den 31. marts 2022. De censorer, der har en forskningsbaseret uddannelse på kandidatniveau eller højere, er blevet beskikket til begge censorkorps, fordi de lever op til begge eksamensbekendtgørelsers krav om censorkvalifikationer. De censorer, som ikke har en forskningsbaseret uddannelse på kandidatniveau, har modtaget et beskikkelsesbrev for Diplomingeniøruddannelsernes Censorkorps.

Der forefindes endnu ingen teknisk opsplitning af censorkorpset, men der er nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse af censorformænd og repræsentanter fra universiteterne, som er ved at undersøge mulighederne i forhold til den fremadrettede it-understøttelse af de to censorkorps. Det er derfor meget vigtigtat såvel uddannelsesinstitutionerne som censorerne sikrer, at de censorer, der anvendes på civilbachelor-, kandidat- og masteruddannelser, har en forskningsbaseret uddannelse på minimum kandidatniveau. Oplysning om en censors uddannelsesniveau fremgår af Censornet. 

Aktuelt

Krav til kvalifikationer og habilitet for censorer

December 2019
Læs censorformandskabernes
årsrapport 2018/19 
her

Faktaark fra de 7 censorretninger kan læses
her

Oktober 2017
Information om ny beskikkelsesperiode 2018-2022
- Informationsbrev
- Letter regarding new appointment period
- Tidsplan for beskikkelsesprocesen
Oktober 2017
Vigtig information vedr. ikke-EU/EØS censorer.
Læs her

August 2017
Oplysning om censorvederlag, max. timetal, samt lønoversigt kan findes her

Juni 2017
Læs Nyhedsbrev fra Censorfromandskaberne for ingeniøruddannelserne - sommer 2017 her

Generelle retningslinjer
Læs her.

Nyttig information fra censorformandskabet.
Læs her

Rammer for gruppeeksamen.
Notat af censorformandskabet
Læs her

Læs Censorudvalgets rapport "Et fremtidssikret censorsystem" her.

Læs Censorformandskabernes høringssvar til Censorudvalgets rapport her.

https://www.info.censornet.dk/english
20 FEBRUARY 2020