strøm

Formandskabet for Elektronik, IT og Energi-området 2018-2022

Censorformandskabet for Elektro-retningen har besluttet at ændre navn til Elektronik, IT og energi, da vi synes det er mere beskrivende for de fagområder vi dækker idag. IT området har udviklet sig ganske betydeligt i de seneste 20 år og udgør idag et selvstændigt fagområde. Samtidig er stærkstrømsområdet blevet udvidet med effektelektronik, effektregulering og vindenergi som gør, at området kort kan sammenfattes som elektrisk energi eller kort: Energi. På den baggrund mener vi navnet Elektronik, IT og energi mere præcist og tidssvarende beskriver vores fagområde. For spørgsmål hertil, kontakt censorformand Henrik Nielsen.

Formand 
Henrik Nielsen 
Korshøj 206
3670 Veksø Sj.
E-mail: henrik.nielsen@live.com
Tlf. 60 70 02 01

 

Institution Næstformand/kontaktperson

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)
Erhvervsakademi Aarhus
(diplomuddannelserne i It-sikkerhed, Softwareudvikling og Webudvikling)  
Københavns Erhvervsakademi (diplomuddannelsen i It-sikkerhed)   
Erhvervsakademi Dania (diplomuddannelsen i Softwareudvikling)      
Copenhagen Business Academy (diplomuddannelserne i Softwareudvikling og Webudvikling)
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole (diplomuddannelserne i Softwareudvikling og Webudvikling)    
University College Nordjylland (diplomuddannelserne i Softwareudvikling og Webudvikling)
Smart Academy - Esbjerg (diplomuddannelsen i softwareudvikling)

Henrik Nielsen
Korshøj 206
3670 Veksø Sj.
Tlf. 60 70 02 01
E-mail:henrik.nielsen@live.com
VIA University College (VIAUC)
Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet (SDU) og VIAUC i Horsens
Bjarne Sørensen
Vækskonsulent
Væksthus Syddanmark
Forskerparken 10 C
5230 Odense M
Tlf. 20 50 53 18
E-mail:BS@vhsyd.dk
Aarhus Universitet (AU)
Aalborg Universitet (AAU)
Christian Fischer Pedersen
Afd. for Elektro- og Computerteknologi
Institut for Ingeniørvidenskab
Aarhus Universitet
Åbogade 34
8200 Aarhus N
Tlf. 41 89 33 18
E-mail:cfp@eng.au.dk

 

 

https://www.info.censornet.dk/kontakt/elektronik-it-og-energi-elektro-
12 AUGUST 2020