Formandskabet for Kemiområdet 2018-2022

En oversigt over hvilke fagområder, der hører under kemiområdet, kan findes her.

Formand 
Lars Wiebe
Dupont Nutrion Biosciences ApS
Tårnvej 25
7200 Grindsted
E-mail: wiebe@mail.tdcadsl.dk
Tlf: 40 44 06 20

Næstformænd

Institution Næstformand

Syddansk Universitet, Det tekniske Fakultet (SDU)

 

Folmer Fogh
Ørsted A/S
Markets and Bioenergy
Kraftværksvej 53
Skærbæk
7000 Fredericia
E-mail:folfo@orsted.dk
Tlf.: 99 55 29 77
Aalborg Universitet (AAU)
Mogens Hinge
AU
Institut for Ingeniørvidenskab - Plastic and Polymer Engineering
Hangøvej 2, bygning 5250
8200 Aarhus N
E-mail:hinge@eng.au.dk
Tlf.: 22 77 05 55

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)
Professionshøjskolen Absalon
(diplomuddannelse i Bioteknologi, procesteknologi og kemi + diplomingeniøruddannelsen i Bioteknologi)

Thomas E. Mathiasen
TM-Innovation
Nordborggade 3, 3 th.
2100 København Ø
E-mail:thomas@TM-Innovation.dk
Tlf. 21 70 86 72
Aarhus Universitet (AU)

 

Morten Lykkegaard Christensen
AAU
Institut for Kemi og Bioteknologi -
Sektion for Kemi
Frederik Bajers Vej 7H
9000 Aalborg
E-mail:mlc@bio.aau.dk
Tlf.: 99 40 84 64

https://www.info.censornet.dk/Kontakt/Kemi
21 OKTOBER 2021