strøm

Formandskabet for Elektronik, IT og Energi-området 2018-2022

En oversigt over hvilke fagområder, der hører under Elektronik, IT & Energiområdet, kan findes her.

Formand 
Henrik Nielsen 
Korshøj 206
3670 Veksø Sj.
E-mail: henrik.nielsen@live.com
Tlf. 60 70 02 01

 

Institution Næstformand/kontaktperson

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)
Erhvervsakademi Aarhus
(diplomuddannelserne i It-sikkerhed, Softwareudvikling og Webudvikling)  
Københavns Erhvervsakademi (diplomuddannelsen i It-sikkerhed)   
Erhvervsakademi Dania (diplomuddannelsen i Softwareudvikling)      
Copenhagen Business Academy (diplomuddannelserne i Softwareudvikling og Webudvikling)
UC Syd (diplomuddannelsen i Projektledelse)
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole (diplomuddannelserne i Softwareudvikling, Webudvikling og IT-sikkerhed)    
University College Nordjylland (diplomuddannelserne i Softwareudvikling og Webudvikling)
Smart Academy - Esbjerg (diplomuddannelsen i softwareudvikling)

Henrik Nielsen
Korshøj 206
3670 Veksø Sj.
Tlf. 60 70 02 01
E-mail:henrik.nielsen@live.com
VIA University College (VIAUC)
Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet (SDU) og VIAUC i Horsens
Bjarne Sørensen
Vækskonsulent
Væksthus Syddanmark
Forskerparken 10 C
5230 Odense M
Tlf. 20 50 53 18
E-mail: bsor@mail.dk
Aarhus Universitet (AU)
Aalborg Universitet (AAU)
Christian Fischer Pedersen
Afd. for Elektro- og Computerteknologi
Institut for Ingeniørvidenskab
Aarhus Universitet
Åbogade 34
8200 Aarhus N
Tlf. 41 89 33 18
E-mail:cfp@eng.au.dk

 

 

https://www.info.censornet.dk/Kontakt/Elektronik-IT-og-energi-elektro-
21 OKTOBER 2021